سوابق آموزشی

تحصیلات:

رشته تحصیلی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

مقطع تحصیلی فوق لیسانس - دانشگاه علوم پزشکی ایران - 1374

تلفنهای تماس:3416527 - 09151418818

پست الکترونیک :samadzadeh@zaums.ac.ir


سوابق

محتوای مرتبط