دروس ارائه شده

فایل دروس ارائه شده در این ترم


   دانلود : دانستنی_ها.rar           حجم فایل 12 KB
   دانلود : سازماندهی_5.rar           حجم فایل 287 KB
   دانلود : مجموعه_مقالات_MARC.rar           حجم فایل 629 KB

برنامه آموزشي

محتوای مرتبط